Rezoluţiile O.I.N.A.

Afişează rezoluţiile pentru anul:

ADUNAREA GENERALĂ A OINA 2015 ÎNTRUNITĂ LA ANTIGUA GUATEMALA (GUATEMALA) A ADOPTAT URMĂTOAREA DECLARAȚIE GENERALĂ

 

A) Adunarea Generală a OINA își reafirmă hotărârea de a extinde accesul tuturor oamenilor la cunoașterea filosofică și de a face din practica filosofică un zid de apărare împotriva violenței și maladiilor morale ce afectează tot mai mult societatea timpurilor noastre; acest demers va fi urmărit prin promovarea unei reînnoiri etice, cu ajutorul contribuției vitale a valorilor transcendentale capabile să regenereze ființele umane în profunzime.

Astfel, rolul Adunării Generale este nu doar de a transmite o inspirație etică, ci și de a susține dezvoltarea practică a unor linii de acțiune elementare în vederea concretizării acestora în fiecare dintre Asociațiile Naționale afiliate la OINA.

În acest scop, Adunarea Generală recomandă Asociațiilor afiliate la OINA să elaboreze programe educative în domeniul Filosofiei, Culturii și Voluntariatului, precum și să desfășoare cele mai diverse tipuri de activități cu sens filosofic, care să permită dezvoltarea de studii și de acțiuni nu doar prin acte pozitive și constructive pentru Societate sau pentru Natură, ci și prin sensibilizarea persoanelor în fața necesității de a preveni actele care aduc prejudicii Societății sau Naturii.

 

B) Adunarea Generală reamintește că Programele de Studii ale OINA – precum Școala sa de Filosofie în Manieră Clasică – se întemeiază pe necesitatea de formare a ființei umane cu finalitatea de a îmbunătăți comunitatea umană și mediul natural prin intermediul unei atitudini generoase, de contribuție utilă la societate.

 

C) Adunarea Generală recunoaște acțiunea desfășurată de OINA în lume și recomandă continuarea muncii deosebit de ample și importante de acțiune socială și culturală realizată în anul trecut de activitate, precum și continuarea colaborării și a implicării active, alături de alte instituții și organisme publice și private, cu scopul de a potența sinergia necesară între organizațiile care activează în domeniul filosofiei, culturii și voluntariatului.

În acest scop, se propune și pe mai departe crearea unor grupuri de lucru și de acțiune socială care să contribuie la formarea și la educarea oamenilor în spiritul protejării și îmbunătățirii planetei Pământ și a societăților umane.

 

D) Adunarea Generală aprobă acțiunile realizate în anul de activitate precedent de către diferitele organizații și asociații afiliate la OINA în domeniul protejării mediului înconjurător și al educației filosofice și civice, acțiuni care pot fi urmărite în Anuarul de Activități dat publicității la prezenta Adunare Generală.

OINA reamintește că investigațiile în câmpul Cunoașterii sprijină afirmarea părții esențiale a omului prin consolidarea înțelegerii, a intuiției și a voinței acestuia de a se elibera de egoism, materialism, fanatism, violență și corupție morală, cu scopul de a contribui la dezvoltarea conștiinței individuale și colective, precum și a capacității ființelor umane de a conviețui în spiritul fraternității stabilit la primul dintre cele trei Principii fundamentale ale OINA drept criteriu esențial pe baza căruia se poate contura viitorul umanității.


© Noua Acropola 2019