Programe de cercetare

La propunerea Consiliului Director al OINA, în fiecare an, echipele de cercetare care activează în domeniul culturii şi al filosofiei elaborează lucrări pornind de la o temă comună dată, răspunzând prin această acţiune la invitaţia de a participa la un concurs internaţional.

Lucrările premiate sunt incluse într-o publicaţie anuală.

Regulile care guvernează acest Concurs sunt următoarele:

Organizaţia Internaţională Noua Acropolă, alături de organizaţiile afiliate şi împreună cu membri individuali, organizează prezentul CONCURS DE MONOGRAFII (numit în cele ce urmează Concurs), respectând următoarele reguli.

TEMA:

 • Tema va varia anual şi va fi anunţată în cadrul Adunării Generale a OINA.

 

TERMENELE CONCURSULUI:

 • Monografiile trebuie depuse până în data de 15 decembrie anul curent la sediul social al fiecărei asociaţii naţionale afiliată la OINA. Fiecare asociaţie naţională va alege, înainte de 20 martie anul următor, monografia care va reprezenta instituţia în cauză în cadrul Zilei Internaţionale a Filosofiei, care se va sărbători cu ocazia Adunării Generale ordinare a OINA.

 

CONDIŢII PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PARTICIPANTUL:

Pentru a participa la Concurs, trebuie îndeplinite toate condiţiile de mai jos:

 • Să ai calitatea de membru, dobândită într-una dintre asociaţiile naţionale afiliată la Organizaţia Internaţională Noua Acropolă.
 • Să ai peste 18 ani.
 • Concurentul trebuie să garanteze că lucrarea în cauză este originală, adică nu e un plagiat, nici total, nici parţial.
 • Concurentul cedează toate drepturile de autor şi de exploatare pe care le are asupra monografiei Organizaţiei Internaţionale Noua Acropolă, adică o autorizează pe aceasta să reproducă, să comunice, să publice sau să distribuie lucrarea, rezervând Organizaţiei dreptul de a o exploata după cum consideră de cuviinţă în orice moment.

 

CERINŢE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ MONOGRAFIILE:

 • Monografiile pot fi scrise în orice limbă; totuşi lucrarea selectată de fiecare entitate afiliată la OINA va fi înaintată şi prezentată Adunării Generale anuale în limba engleză sau în spaniolă - castelană.
 • Lucrările pot avea minim 7 pagini şi maxim 15 pagini,  la un rând distanţă şi cu font Arial de 12.

 

Temele propuse în anii anteriori au fost următoarele:

2010 – 2011 – Limbajul

Lucrările au abordat una din următoarele secţiuni:

 1. Originile sau rădăcinile diferitelor limbaje şi dialecte.
 • Contribuţiile ştiinţifice şi tradiţionale cu privire la originile limbilor şi dialectelor vorbite în diferite ţări şi regiuni ale lumii.
 • Dezvoltarea limbajelor şi migraţiile popoarelor.
 • Originea şi dezvoltarea limbajelor (pentru ţări, continente sau grupuri lingvistice).
 • Evoluţia limbajelor.
 1. Tipuri de limbaj
 • Funcţiile limbajului. Forme de comunicare.
 • Limbajul  naturii (minerale, vegetale şi animale).
 • Limbajul corpului uman (gesturi, dans, mişcări ritualice etc.).
 • Limbajul emoţiilor.
 • Limbajul raţional.
 • Limbajul esteticii (muzică, poezie, artă în general).
 • Limbajul eticii (morala transformată în acţiune).
 • Limbajul simbolurilor (simbolurile Naturii, simboluri sacre, simboluri religioase, simboluri onirice etc.).
 • Scrisul. Un simbol uman.
 1. Filosofia limbajului.
 • Cuvântul ca instrument de creaţie.
 • Cuvântul ca instrument de transmitere.
 • Limbajul filosofic: dialogul.
 • Arta de a comunica cu oamenii şi cu Dumnezeu.
 • Filosofia contemporană a dialogului şi comunicarea.

 

2009 – 2010

Lucrările au fost dedicate următoarelor două teme:

 1. Personalităţile timpului nostru.
 • O mărturie a filosofiei ca formă de viaţă şi răspuns la dificultăţi.
 1. Biografiile filosofilor clasici.

 

2008 – 2009

Lucrările au abordat una din secţiunile următoare:

 1. Un nou Ev Mediu sau un Timp axial
 • ce este timpul – axă
 • ciclurile istorice
 1. Timpul nostru: O analiză a situaţiei actuale.
 • caracteristicile sociale
 • caracteristicile umane
 • factorii decadenţei; patologiile timpului nostru
 • în aşteptarea unui final al istoriei
 1. Propuneri şi soluţii. Seminţe ale unei noi Renaşteri. Paradigme noi.
 2. Interviuri  cu filosofi eminenţi, artişti, oameni de ştiinţă.

 

2007 -2008

Lucrările au abordat una din următoarele secţiuni:

 1. Etica şi morala: un mod de viaţă.
 2. Şcolile de filosofie şi formarea morală.
 3. Calea virtuţii ca şi purificare şi drumul spre înţelepciune.
 4. Filosofia comunicării. Eu, tu, ei.
 5. Sacrul şi fericirea.

 

2006 – 2007

Lucrările au abordat una din următoarele secţiuni:

 1. Ştiinţa. Concepţiile referitoare la om şi univers.
 2. Ştiinţa şi filosofia.
 3. Ştiinţa şi mitologia.
 4. Mari descoperiri ştiinţifico-tehnice de ieri şi azi.
 5. Mari oameni de ştiinţă şi realizări ştiinţifice.
 6. Ştiinţa de ieri.
 7. Ştiinţa de azi.