Rezoluţiile O.I.N.A.

Afişează rezoluţiile pentru anul:

DECLARAȚIE GENERALĂ 

 

A) Adunarea Generală a O.I.N.A. își reafirmă voința de a dezvolta pe mai departe cele trei direcții de activitate ale sale – Filosofia, Cultura și Voluntariatul – pentru ca, în fața violenței, fricii și pierderii valorilor esențiale cu care se confruntă societățile noastre actuale, să permită accesul tuturor la o cunoaștere autentică, vector al unei reconstrucții morale pe baza valorilor spirituale care unesc ființele umane.

Adunarea Generală invită fiecare dintre asociațiile naționale afiliate la O.I.N.A. să urmărească aceste direcții în toate activitățile lor.

În acest sens, O.I.N.A. reafirmă calitatea preventivă și constructivă a acțiunilor sale, desfășurate spre binele societății și al naturii, încurajând conștientizarea importanței participării și colaborării active a asociațiilor naționale la inițiative utile și înrudite cu scopurile O.I.N.A.

B) Adunarea Generală reamintește necesitatea de a continua dezvoltarea Școlilor de Filosofie în manieră clasică drept instrument optim de formare și de educație, întrucât aplicațiile practice ale Filosofiei îmbunătățesc viața și îi dau un sens superior, contribuind la fericirea oamenilor.

În acord cu scopurile și principiile sale fundamentale, O.I.N.A. reamintește că formația filosofică cultivă aspectul esențial al ființei umane prin dezvoltarea înțelegerii, a intuiției și a voinței, care permit eliberarea de boli personale și sociale precum egoismul, fanatismul, violența și materialismul.

C) Adunarea Generală salută activitățile desfășurate de O.I.N.A. cu participarea și în colaborare cu diverse instituții și organizații din domeniul public și din cel privat.

De asemenea, invită asociațiile afiliate să continue această direcție de promovare a experiențelor filosofice împărtășite între persoane de origini, culturi și obiceiuri diferite în mod complementar.

D)  În acest scop, Adunarea Generală propune să se creeze în continuare grupuri de muncă și de acțiune socială care să contribuie la formarea și educația cetățenilor în materie de conservare și protejare a resurselor Terrei și de îmbunătățire a societăților umane, în acord cu recomandările acordului fără precedent privind schimbarea climatică semnat de 195 de țări la Paris (Franța), în data de 12 decembrie 2015, în cadrul congresului COP 21.

E)  Adunarea Generală aprobă acțiunile realizate de organizațiile și de asociațiile afiliate la O.I.N.A. în exercițiul anterior în domeniul protejării mediului înconjurător și al formației filosofice și civice, acțiuni prezentate pe larg în Anuarul de activități publicat cu ocazia prezentei întruniri a Adunării Generale.