Resurse

 

Socrate


Marele filosof s-a născut în dema ateniană Alopex, în anul 470 î.Hr. Tatăl său, Sophroniscus, a fost sculptor, iar mama, Phainarete, era moaşă – profesie la care Socrate a făcut adesea referire, comparând-o cu metoda lui filosofică, maieutica (din grecescul maieuo, „a aduce pe lume”). De la tatăl său a deprins sculptura, fiind renumit ca autor al faimoasei lucrări în marmură Gra5...

 

Dominarea mâniei și dezvoltarea curajului

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Sufletul mânioșilor e în mâna altora. Oricine îi poate ațâța, tulbura, irita. - Amado Nervo Omul mânios este de două ori sclav: o dată, față de sine, deoarece o parte a sufletului său, cea mai brută și grosieră, este mai prezentă decât cea subtilă și rațională și, apoi, sclav al celorlalți. Pierderea controlului asupra propriei persoane îl las...

 

Tinerii și temerile lor

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Nu este ușor să definești tinerețea; deși o căutăm de mult, diverșii scriitori nu au reușit de-a lungul timpului să se pună de acord asupra unei definiții exacte. Mai mult, tinerețea este atât de bogată și de variată în nuanțe, atât de expresivă și extraordinară, încât nici nu s-ar putea găsi o metodă obiectivă, concretă și sintetică d...

 

Ce opțiuni are omul în viață

Prof. Jorge Angel Livraga, Fondator şi Primul D.I. al O.I.N.A.


Cred că toţi oamenii, indiferent de cultura pe care o au, indiferent de vârstă sau de starea materială, poartă în interiorul lor potenţialul de a intra în legătură cu adevărul în mod direct, palpabil. Este nevoie doar ca, din când în când, cineva care a avut puţin mai mult timp pentru a cerceta aceste lucruri, să vă amintească fiecăruia dintre voi de ceea ce purtaţi în...

 

Cum se plăsmuiesc visurile

Prof. Jorge Angel Livraga, Fondator şi Primul D.I. al O.I.N.A.


Pentru aceia care mă citesc pentru prima dată, trebuie să precizez că articolele mele provin din reflecţii, din contacte directe; sunt câteva gânduri strânse laolaltă. Aş vrea să ştiţi de asemenea că folosim acest mod direct de a ne adresa, deoarece avem convingerea că fiecare om este un filosof înnăscut, că „suntem cu toţii filosofi”. Nu există universitate care să generez...

 

Corupția

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Aşa cum s-a mai întâmplat şi probabil se va întâmpla în continuare, în peisajul vieţilor noastre, la un moment dat, apare brusc un cuvânt care se amplifică atât de mult încât colorează totul cu semnificaţia sa reală, presupusă sau transfigurată prin manipulare. Este limpede că un asemenea cuvânt nu apare pur şi simplu, fără vreun motiv care să-l justifice. Se...

 

A triumfa în viață

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Istoria este o expoziţie extraordinară unde apar, precum cristalele colorate care îşi schimbă nuanţa în funcţie de lumină, diferitele idei care au configurat stilurile de viaţă ale omului. Fiecare perioadă are parametrii săi şi, pe drumul nesfârşit al căutării, oamenii se ghidează după aceste modele, încercând să le urmeze şi să se supună lor, aşa cum nu ...

 

Calitatea vieții

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Ca o consecinţă logică a exigenţelor civilizaţiei noastre tehnologice, întemeiată pe calitatea şi randamentul produselor sale, privirile s-au întors în cele din urmă şi către fiinţa umană, factor principal al oricărui model civilizatoric, fie el tehnologic sau nu. Cu trecerea anilor s-a ajuns la concluzia că o calitate obiectivă a producţiei materiale constă în faptul că ea es...

 

Dificila artă de a alege

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


A face alegeri este o artă şi totodată o ştiinţă şi, sub multe aspecte, reprezintă însăşi axa vieţii unui om. Oare totul în lume este aşa cum a fost şi altădată? Dacă da, atunci situaţia nu e îmbucurătoare, căci stagnarea, lipsa de progres şi de perspective într-o lume aflată în plină mişcare echivalează cu un regres. Iar dacă ne resemn...

 

Eternul căutător

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Nu se poate vorbi despre filosofie fără a vorbi despre filosof; nu se poate menţiona lumea ideilor fără a vorbi despre omul care este capabil să trăiască aceste idei. Astfel, dacă ar trebui să scoatem în evidenţă una din caracteristicile fundamentale ale filosofului, ale omului Înţelepciunii, am spune că reuneşte condiţiile eternului căutător. Este un om al cuceririi, care va înceta s&#...

 

Filosofia - educație pentru viață

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Absorbiţi de multe utopii, vorbim despre filosofie. Căutând printre visuri şi realităţi, vorbim despre filosofie. Iar filosofia cuprinde multe semnificaţii. O putem considera o utopie? Se poate, căci filosofia se referă la multe lucruri încă neîmplinite, aflate în viitor. Să fie un vis? Poate că da, fiindcă, într-un fel sau altul, marii oameni ai tuturor civilizaţiilor importante au împăr...

 

Încotro se îndreaptă lumea noastră

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Ca de obicei, întrebarea generează două poziţii radicale, opuse şi ireconciliabile: pe de o parte, cel mai sumbru şi disperat pesimism, iar pe de alta, optimismul cel mai fantezist şi naiv. Totul oscilează între infern şi paradis. Din perspectiva ultra-optimistă, lumea noastră urmăreşte o linie ascendentă şi nu se întrevăd evenimente perturbatoare importante. Creaţia şi progresul sunt co...

 

Schimbările personalității

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Confruntarea cu unele dintre problemele ce afectează societăţile actuale a condus la elaborarea a numeroase studii asupra schimbărilor care se produc în personalitatea umană de-a lungul vieţii. În mod evident, problematica acestor schimbări ne interesează pe toţi. Însă definirea personalităţii este un demers complex, căci nu e simplu să identificăm factorii ce o modifică şi să stabi...

 

Arta de a-l descoperi pe Dumnezeu

Prof. Jorge Angel Livraga, Fondator şi Primul D.I. al O.I.N.A.


Omenirea nu ar fi reuşit niciodată să-şi domine mediul natural dacă nu ar fi deţinut o facultate aparent supranaturală, şi anume intuiţia lui Dumnezeu. Aceasta şi nu altceva l-a diferenţiat definitiv pe om de animale. Conform celor mai vechi tradiţii, care nu contrazic ultimele descoperiri ale ştiinţei, cel numit în mod curent Homo sapiens nu a reprezentat începutul Umanităţii, ci reminiscenţa...

 

Este progresul sinonim cu schimbarea?

Prof. Jorge Angel Livraga, Fondator şi Primul D.I. al O.I.N.A.


„Progresul constă din schimbare” Miguel de Unamuno Această frază, tăioasă şi rotundă asemenea unui postulat ştiinţific, rezumă într-un limbaj direct aparţinând marelui scriitor spaniol care a trăit în secolele XIX şi XX, o întreagă filosofie a vieţii. Nu lasă nicio fisură pentru a mai introduce nici cea mai elementară întrebare; ori se acceptă ori se...

 

Trebuie să păstrăm puritatea naturii... și a omului

Prof. Jorge Angel Livraga, Fondator şi Primul D.I. al O.I.N.A.


După „războiul rece” sau „războiul murdar” care a urmat Celei de-a Doua Conflagraţii Mondiale, cu toate că s-a păstrat mitul despre cei răi şi cei buni, tineretul din Occident a căzut într-o mare tulburare. Asemenea unui copil speriat, în dorinţa de a şterge „amintirile grele” ce s-au decantat după 1945, a făcut să dispară şi o mare parte a memoriei colective pe care...

 

Valorile umane... pentru ce avem nevoie de ele?

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Dacă noi, oamenii de astăzi, am avea mentalitatea superstiţioasă atribuită în general celor din timpurile arhaice sau din Evul Mediu, am spune că nenorocirile de care suferă lumea noastră sunt un semn divin, metafizic, un mesaj de la spiritele din natură. Însă noi suntem raţionali şi încercăm să explicăm totul în mod obiectiv şi logic. Şi atunci... Dacă pretindem că a...

© Noua Acropola 2019