Resurse

Fericirea și nefericirea


Este interesant să observăm că stări precum fericirea și mulțumirea sunt reprezentate lexical prin nume dedicate, în timp ce opusele lor sunt exprimate doar prin negații: nemulțumire, nefericire. Ca și când nu s-ar referi la atribute intrinsece ale condiției umane, ci la lipsa lor. Așadar, chiar dacă nu este firesc, uneori mulțumirea și fericirea lipsesc. Or, pierderea calităților inerente este sinonimă cu o anumită înstrăinare de propria natură um...

Lumea suferă de foame


Lipsa totală de alimente care afectează multe ființe umane este una din cele mai mari suferințe din lumea noastră. Însă există alte tipuri de lipsuri, mai subtile, care nu apar în statistici, dar care pricinuiesc tot atâtea necazuri. Mediile de comunicare ne-au obișnuit cu cele mai macabre imagini care reflectă starea de carență absolută în care se găsesc multe ființe umane. Foamea este ca o gheară nemiloasă care depășește cu mult cele mai crude boli, ...

Libertate și angajament


De parcă ar fi curente ciclice, apar din când în când cu mai mare sau mai mică forță anumite idei (ar trebui să le numim mai degrabă „forme mentale”) care acaparează interesul majorității. Una dintre ele este libertatea, cuvânt care, scos din context aproape întotdeauna, se aplică oricărei activități umane și chiar sensului vieții. În general, prin libertate se înțelege o seamă de beneficii ce se vădesc foarte ciudate l...

Liberul arbitru


Despre liberul arbitru al omului s-a scris și s-a polemizat mult. Filosofii din toate timpurile și obișnuiții oameni cu păreri de totdeauna au dezbătut toate posibilitățile – sau aproape pe toate – pe această temă. Atitudinile extreme se situează între inexorabilitatea absolută, care îl privează pe om de orice posibilitate de autodeterminare, respectiv libertatea umană nelimitată, neavând alt motor decât dorința, tristă umbră a voinței....

Despre demnitatea omului


DESPRE DEMNITATEA OMULUI Cuvântarea lui Giovanni Pico della Mirandola, conte de Concordia   Preaînvățaților Părinți, am citit în scrierile arabilor că sarazinul Abdala, fiind întrebat ce consideră el că ar trebui admirat cel mai mult în acest spectacol al lumii, a răspuns că nu consideră nimic mai admirabil decît omul. Acestei cugetări i se adaugă aceea a lui Mercurius : „O, Asclepius, mare minunăție este omul". G&aci...

Ne lipsește o comunicare autentică


E descumpănitor – dacă nu chiar supărător – să observăm până la ce grad de incertitudine ne duc actualele forme de gândire, atât în mediul social, politic, economic, cât și în cel religios, științific, artistic și filosofic, tocmai într-o perioadă care se laudă că într-o mare parte a lumii s-a atins un grad înalt de comunicare și de dialog. Însă, cum se întâmplă de obicei, înțelepciun...

Ce presupune a fi bun voluntar


 • A ști că ajutorul material nu este singura formă posibilă, ci că apropierea umană și posibilitatea de a împărtăși sentimente și idei, cu atât mai mult azi, reprezintă una dintre cele mai apreciate forme de ajutor într-o lume unde majoritatea oamenilor se simt singuri.     • A ști că pentru a ajuta trebuie să te dăruiești, să nu precupețești nici un efort.     • A ști că un ajutor concret necesită cuno...

Despre judecata sănătoasă


Printre atâtea valori care lipsesc, prudența ocupă un loc special. Dacă prudența este opusul nebuniei, astăzi se observă multiple trăsături ale nebuniei la toate nivelurile umane, încât ne este greu să recunoaștem cine este cine și unde se află limita subtilă dintre unii și alții. Nu vom analiza cazurile clinice de nebunie, unde, într-un fel sau altul, se pot descoperi cauze fizice sau organice la originea dezechilibrului. Deși cauzele pot să nu fie ...

Contra dezbinării, încrederea


Cuvântul „a unifica” provine din termenii latinești „unu” și „a face” și înseamnă așadar a lega mai multe părți diferite și totuși coerente, a le conjuga astfel încât să obținem o unitate armonioasă și omogenă. Este un act de apropiere, de legătură, fără de care toate părțile și ființele ar urma drumuri diferite – lucru nu neapărat rău – dar ar fi divizate, dezbinate și ar intra în opoziții. F...

Critica și exemplul bun


Deși s-a vorbit mult și în multe ocazii despre faptul că există critici constructive, respectiv destructive, voi îndrăzni să am altă părere în această privință, de vreme ce experiențele zilnice ne arată că o critică este întotdeauna destructivă. De asta nu se face vinovată critica în calitatea ei de procedeu rațional, ci persoanele, care acționează purtate de impulsuri emoționale și subiective în loc de rațiune și bun-simț. Trăim...

Conviețuirea


Copleșitoarea masă de probleme pe care le înfruntăm zi de zi peste tot în lume ne face să ne aplecăm cu mai multă atenție asupra dificilei arte a conviețuirii. Având în vedere că există situații complexe create de nu mai puțin complexa politică internațională și națională a fiecărei țări, cea mai mare parte a conflictelor derivă din prea puțina înțelegere arătată de unii oameni față de alții. Mult căutatul respect pentru opiniile celor...

Nu suntem proști


În numele toleranței, care ar trebui să fie factorul marcant al filosofiei, mă doare că sunt nevoită să scriu astfel despre lumea în care ne e dat să trăim. Nu mă număr printre aceia care gândesc că lumea este rea și că oricare perioadă trecută a fost mai bună, nici printre cei care amână fericirea pentru un viitor neprecizat. Mă preocupă cantitatea de incongruențe și incoerențe – ca să nu le spunem de-a dreptul minciuni – pe care sun...

Filosofia: Filosoful


N-avem vreo pretenţie să fim originali pe marginea unui astfel de subiect, ci ne propunem doar sa fim novatori; în vreme ce originalul încearcă să se îndepărteze cât mai mult posibil de ceea ce este îndeobşte cunoscut, novatorul recheamă la viaţă o dată şi încă o dată aceleaşi valori fundamentale. Căci Noua Acropolă dă FILOSOFIEI aceeaşi definiţie care dintotdeauna i s-a dat: „Iubire de Înţelepciune”, nevoie ce nu suferă ...

Miturile vechi și omul contemporan


Platon spunea că mitul este o poveste construită cu intenția de a transmite în formă simbolică adevăruri universale despre om sau despre Univers. Mitul se poate inspira din fapte reale, fapte istorice dar poate să fie și complet inventat de autor. Ceea ce contează este mesajul. Faptele, povestea trebuie să fie cât mai simple cu putință, pentru ca oamenii să le rețină ușor. Astfel, miturile au nevoie să fie interpretate, iar această interpretare depinde de inteligen...

ODISEEA: CĂLĂTORIA INTERIOARĂ


Odiseea este călătoria plină de aventuri, încercări şi obstacole pe care fiecare fiinţă umană o realizează în căutarea propriei identităţi, a patriei sale spirituale. Ulise este o reflectare a Arhetipului Eroului sau Războinicului interior. Cu ceva timp în urmă, spre sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, au existat preocupări legate de certificarea arheologică şi istorică a cetăţii Troia, a războiului de cucerire a acesteia ...

Caliope... Muza poeziei epice


Azi am văzut-o pe Caliope... Anticii o chemau Muza poeziei epice - și aveau un bun motiv pentru asta. Deoarece până și numele ei păstrează ritmul ascuns al armăsarilor vioi, purtând în spate cavaleri admirabili. Nimic mai bun decât să lăsăm să apară, din când în când, aceste misterioase și îndepărtate imagini ale trecutului. Aceste viziuni constituie oglinzile care ne permit să comparăm reflexele lumilor trecute cu luminile cel...

Erato... Muza elegiei


Azi am văzut o altă Muză - creatură generoasă care coboară din când în când în lumea aridă a oamenilor pentru a picura un strop din eterna ei inspirație. În mijlocul acestei lumi ciudate în care trăim, în mijlocul acestei lumi seci și torturate, am văzut-o în fața ochilor pe dulcea Erato, regina poeziei, geniu al liricii, izvor al dragostei... Cedând în fața primului impuls, am văzut aparența ei și, cum mi s-a &icir...

Melpomene... Muza tragediei


Azi am văzut-o pe Melpomene, muza tragediei, inspiratoarea artiștilor de-a lungul istoriei, cea iubită și temută, imaginea acuzatoare a Vieții. Am văzut-o cum ne-a fost mereu pictată, cu tunica ei lungă căzându-i pe picioare, cu figura ei severă și impasibilă, cu sceptrul ei, cu pumnalul și cu masca tragică în mână. Sceptrul făcea din ea regina absolută a existenței, stăpâna destinelor, cea care, mai mult sau mai puțin, colorează toate înt&a...

Polimnia... Muza poeziei sacre


Azi am văzut-o pe Polimnia, Muza, gravă și prudentă, modulând imnuri în limbi străvechi pe care auzul nostru nu le înțelege. În mijlocul deșertului vieții cotidiene, a fost o binecuvântare reconfortantă să percep aceste stranii și ritmice sunete, care purtau amintiri de ordine și pace. Grecii o numeau Polimnia... cea a multor imnuri, a cântecului sacru, a dansurilor rituale în onoarea zeilor... Grecii au făcut-o frumoasă și discretă...

Terpsichore... Muza dansului


Azi am văzut-o pe muza dansului. Terpsichore o numeau grecii și până și numele ei are ceva de ritm și armonie... Dar este un nume pe care nimeni nu-l mai pronunță, este o artă care nu se mai practică. Atât timp cât lumea dă semne de corupție la toate nivelurile, fii nelegitimi ai mișcării și cadenței au uzurpat tronul Muzei, deghizând în dans stângăcia animalității instinctive în acțiune. Terpsichore nu a fost o invenție a vechi...

Thalia... Muza comediei


Azi am văzut-o pe Thalia, Muza Comediei... Figura ei avea un surâs abia schițat și am crezut, pentru un moment, că râdea de mine, de noi toți, de viața noastră și de preocupările noastre, atât de ciudate pentru spiritul fin al Muzei. Fiind foarte sensibilizată de complicațiile circumstanțelor zilnice, am încercat să resping viziunea. Am vrut să șterg această imagine surâzătoare și grațioasă, căci m-am gândit că acestea nu sunt momente ...

1234