Cercul de lectură filosofică: Concentrare și trezire interioară

NOUA ACROPOLĂ CHIșINăU

30.05.2020

S-a făcut o incursiune in filosofia orientală analizând itinerarul constiinței potrivit traditiei orale a buddismului tibetan. S-a discutat despre necesitatea raportării la sine în scopul aprecierii prin practică a pertinenței invățăturilor și dificultățile întâmpinate în stăpânirea minții. Participanții au fost receptivi și s-au exprimat asupra importanței disciplinei și autocontrolului în procesul de concentrare. S-a reflectat asupra beneficiilor exersării concentrării în viața cotidiană în măsura în care ne ajută să depășim obstacolele fără dificultate și să avem o existență mai armonioasă.

© Noua Acropola 2020