Filosofia tibetană pentru o minte puternică

NOUA ACROPOLĂ CHIșINăU

06.12.2020

Cel mai interesant concept prezentat la această lecție publică a fost despre dominarea minții. Conform filosofiei tibetane, Dhāranā este starea desăvârșitei concentrări a minții asupra esenței spirituale. Fără concentrare nu se poate năzui la cucerirea Înțelepciunii, deoarece în dezordinea unei minți împrăștiate, lumești și superficiale nu își găsește locul concentrarea asupra lucrurilor inefabile.

© Noua Acropola 2020